Ülo Vooglaid "Aeg & vaim"

"Mõtteid ja arutlusi"


Koostaja Ivar Tröner, 2015, Kirjastus SE&JS


Tsitaadid, mis otsustasin kirja panna:


Kui inimese hinges, peas või kuskil mujal käib plõks ja õnnestub tõusta järgmise astme reflektsioonitasandile, võib sellest kujuneda võimalus hakata aru saama põhjustest ja muudest seostest. Siis selgub, kas inimeses on nii palju ausust, hoolivust ning siirust. Heal juhul õnnestub inimesel saavutada see, et ta hakkab mõistma teisi inimesi ja ka teda hakatakse mõistma. Sel juhul ei ole kaugel aeg, mil avaneb võimalus kujuneda küllalt hästi informeeritud ja mõtlemisvõimeliseks isikuks, isiksuseks, kes suudab ette näha ja ära tunda nii võimalusi kui ka ohte. Seda loomupärast olekut kutsutakse arukuseks. lk 30


Pettusele rajatud elu (ka perekond, kogukond, ühiskond) ei saa iseseisvalt kuigi kaua püsti püsida. Praegu võib küll öelda, et "mitte keegi ei näinud ette...", aga ka see on vale. lk 47


Elu võtmesõna on küsimus "miks?". Inimese miks-küsimused on tema arengutaseme näitajad. lk 49


Milleks neile teaduslikud uuringud, sest niigi on piinlik, aga koos uuringutega oleks veelgi piinlikum, sest muutmiseks ju jõudu ei ole. lk 88


Vanas Kreekas öeldi, et vaene on see rahvas, kes vajab kangelasi. lk 89


Demagoogia on võimas jõud araks kasvatatud tohmanite maal. lk 107


Neid, kes aastast aastasse mängivad vajalikku isikut, ent mitte midagi produktiivset ei tee - ei tööta, ei tooda ega loo, ei uuri ega õpeta mitte midagi -, on kahjuks tänases Eestis väga palju. lk 110


Ärge olge imestamise ja kiitmisega kitsi! lk 122


Inimestevahelised suhted saavad olla kas subjekt-subjektsed või subjekt-objektsed. Esimesel juhul peavad mõlemad suhtlevad pooled teineteist subjektiks. Teisel juhul käsitab üks pool ennast subjektina ning partnerit objektina. lk 127


Inimesel, keda on varajases lapseeas jäetud pikaks ajaks üksi või võõraste hoolde, võis tekkida deprivatsioonikogemus, mis toimib kogu elu. Selline inimene võib-olla ei usu ega usalda kedagi ega midagi. Usu ja usalduseta ei saa olla sõprust, austust ega armastust. lk 136


Väärt teadmised on kindlad teadmised, mis on tekkinud kahtluste ületamise teel. Millegi kindel teadmine võimaldab omakorda kahelda kõiges selles, mis veel ei ole küllalt kindel. 143


Paljud koolis ja/või kodus kärkimise ja paukumisega manipuleerimise objektiks kujundatud lapsed jäävad kogu eluks selliseks, nagu nad painutati. Selgub, et suur osa lapsena muserdatud inimestest jäävadki oma arengus kängu. Nad ei ole suutelised end sirgu ajama, kultuuriseostes vabalt tundma, iseseisvalt mõtlema ning tahtekindlalt tegutsema. Muserdatud isikud tahaksid muserdada teisi ja jäävad ise manipuleeritavateks, hoolimata võimalusest saada subjektiks ning käituda väärikalt. Juba Vana-Roomas pandi tähele, et orjad ihkasid saada mitte vabaks, vaid teiste inimeste orjapidajaks. lk 156


Töö tulemus on meistri mõõdupuu, tema au ja väärikuse allikas. lk 178


Ideoloogid, kes õpetavad eestlasi kõigist paremini koogutama ja toetusi kerama, võiksid oma juttu ajada kuskil mujal. Iga rakk ütleb, et Eesti ühiskonna tulevikku ei või rajada almuste saamise peale. lk 179


Kahjuks juhtub üsna sageli, et kurg saabub ootamatult ja kui laps sünnib siia ilma koormaks kaela, siis on olukord erakordselt halb. Laps ei ole selles süüdi, et tema vanemad ei ole saanud selgusele iseendas ja oma suhetes. lk 185


Ülikool on teadusasutus, kus toimub ka õpe, mitte õppeasutus, kus (võib-olla) tehakse ka uuringuid. lk 194


Ülikooli õppejõuks sobib vaid teadlane. lk 194


Üksnes teaduslikud uuringud on need, mille kaudu teooria, metodoloogia ja metoodika muutuvad väärtusteks, ilma milleta ei ole võimalik tõe tunnetamise poole liikuda ja tõde teenida. lk 194