Ofra Ayalon "Aita!"


"Rescue", eesti keeles 2014


Tsitaadid, mis otsustasin kirja panna:

Kõige efektiivsem kriisiga tegelemise viis on kogemusega silmitsi seismine ja selle läbitöötamine, saades seeläbi tagasi kaotatud hakkamasaamistunde ja arendades välja uue vaate elule ja iseendale. lk 16


Inimene tuleb toime pöördudes eneseusu, oma väärtuste, vaadete ja uskumuste poole. lk 17


Aktiivne toimetulek tähendab samaaegset toimetulekut nii tegeliku stressiolukorraga kui ka selle poolt vallandatud halvavate emotsioonidega. lk 19


Toimetulek nõuab aktiivset suundumust, mis on vastupidine passiivselt sõltuvale suundumusele, mille korral istutakse rõhutult ning oodatakse järgmist "lotovõitu". lk 20


Mõned käitumisviisid võivad olla kriisi ajal ellujäämise seisukohalt olulise tähtsusega, nt kahtlustavus või emotsionaalne tuimus, kuid kriisi möödudes muutuvad need täiesti ebasobivaks ja isegi destruktiivseks. lk 28


Aitamisteenused peavad ise esile astuma, sest paljud abivajajad võivad abi otsimise ees vastumeelsust tunda. lk 30


Normaliseeri kõik vastused, selgitades, et need on "loomulikud reaktsioonid ebatavalisele olukorrale". lk 32


Demonstreeri tundlikku kuulamist, hinnanguvaba aktsepteerimist. lk 34


Aktsepteeri lastevahelisi erinevusi ja väldi nendevaheliste sarnasuste otsimist. lk 36


Julge avameelselt käsitleda uusi, lastele tundmatute tagajärgedega kogemusvaldkondi. lk 37


Stressiga kokkupuutel võivad inimesed regresseeruda varasemasse arengustaadiumisse. lk 59


Kriisi- või stressiolukorras on tavaliselt irratsionaalsed uskumused või mina-väited need, mis tekitavad abitu hoiaku, mitte sündmus iseenesest. Seetõttu on oluline uskumusi ja taju muuta, et inimene saaks oma elu õnnelikumalt ja täisverelisemalt elada. lk 79


Irratsionaalsus näib inimesi mõjutavat sel moel, et paneb nad ennast alahindama, segab isiklikke suhteid või lapse puhul isegi takistab tal koolitööde tegemist. lk 80


Ära mõtle selle peale, kui halvasti sa end tunned - mõtle selle peale, mida sa saad selles osas ette võtta. /---/ Ära ole nii takerdunud iseendasse; ainult oma tunnete peale mõtlemine ei aita. /---/ Ära mõtle selle peale, et oled hirmul või ärev, mõtle selle peale, mida teha. /---/ Hirm võib sind aeglasemaks teha, kuid see ei tee sind teovõimetuks. Sa võid tunda iiveldust ja tahta seda olukorda vältida, aga sa võid ka sellega tegeleda. lk 82-83 (mugandatult: Meichenbaum & Jaremko, 1983)


Kõige olulisem on tunnistada surma vältimatust. Alles siis on võimalik surma näha mitte ähmase ohuna, vaid osana elust. lk 91


Olulisem on julgustada lapsi tõstatama küsimusi ja välja pakkuma iseenda vastuseid, kui anda neile standardiseeritud vastuseid. lk 110


Teavitus uutest postitustest e-mailile: